قوانين و بخشنامه‌ها

اولویت های سرمایه گذاری در سال 1393


 

علاوه بر رشته فعاليت هاي اعلامي، توسعه واحدهاي موجود كه توليد آنها به ميزان بيش از 85% ظرفيت اسمي بوده و نيز بيش از 30% محصولات خود را صادر نموده اند نيز در اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب مي شود. منظور از اولويت‌گذاري به رشته فعاليت‌هاي مندرج در فهرست پيوست، پشتيباني و حمايت‌هاي بخشي حوزه اختيار اين وزارت و پيشنهاد درخواست پشتيباني توسط ساير دستگاهها مي‌باشد. بديهي است ساير خدمات و پشتيباني‌هاي مورد نياز سرمايه‌گذاران محترم از طريق حوزه‌هاي مرتبط قابل پيگيري خواهد بود

 

سرمايه‌گذاران محترم مي‌توانند جهت طي فرآيند سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف صنعتي و معدني به درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارتو سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهاي كل كشور و براي برخي رشته‌ فعاليت‌هاي مهم به حوزه ستادي وزارت مراجعه و مراحل كار را طي مسير نمايند.
مراجعين محترم مي توانند جهت دريافت فايل مورد نظر بر روي عنوان مربوطه كليك نمايند.

فهرست كلي اولويتهاي سرمايه گذاری

1

دريافت فايل كلي (فهرست اولويتهاي سرمايه گذاري)

دريافت فايل

 

 

 

فهرست اولويتهاي سرمايه گذاريبه تفكيك گروههاي صنعتي

2

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه اكتشاف معادن

دريافت فايل

3

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه استخراج معادن

دريافت فايل

4

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه فلزات و مصنوعات فلزي

دريافت فايل

5

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه كاني غير فلزي

دريافت فايل

6

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه پتروشيمي و پالايشگاه

دريافت فايل

7

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه شيميايي

دريافت فايل

8

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه پليمري

دريافت فايل

9

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه سلولزي

دريافت فايل

10

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه غذايي

دريافت فايل

11

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه دارويي

دريافت فايل

12

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه نساجي و پوشاك

دريافت فايل

13

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه برق و الكترونيك

دريافت فايل

14

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه ماشين سازي و تجهيزات

دريافت فايل

15

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه تجهيزات پزشكي

دريافت فايل

16

فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در گروه خودرو و نيرو محركه

دريافت فايل


ثبت‌کننده در سیستم: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت: 1393/6/5 09:41:07
تعداد مطالعه 2063 مرتبه بوده است.