قوانين و بخشنامه‌ها

تاکيد بر رعايت بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي

شماره بخشنامه: 130375/92
تاریخ صدور: 1392/05/02


ثبت‌کننده در سیستم: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت: 1392/8/13 11:31:58
تعداد مطالعه 1378 مرتبه بوده است.