قوانين و بخشنامه‌ها

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1392

شماره بخشنامه: 9409/200
واحد صادركننده: اداره مالیات
تاریخ صدور: 1392/05/26


ثبت‌کننده در سیستم: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت: 1392/8/13 11:30:01
تعداد مطالعه 1037 مرتبه بوده است.